Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Świadczymy usługi:

  • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych z uwzględnieniem części graficznej oraz planów ewakuacyjnych
  • przeprowadzanie próbnej ewakuacji (przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych w celu sprawdzenia praktycznych warunków ewakuacji z budynku)
  • wyposażenie, przeglądy i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów