Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonujemy i opracowujemy:

  • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń\
  • ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy
  • ocenę minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń
  • dokumentację powypadkową